Home » Historische waardebepaling

Historische waardebepaling

Beschrijving en waardering van nautische objecten in Nederland
Voor de Nederlandse Vuurtoren Vereniging beschrijf ik op een gestandaardiseerde wijze de historische waarde van alle nog bestaande vuurtorens, lichtopstanden, lichtschepen en kapen in Nederland. Daarvoor is een systematiek opgesteld: een combinatie van waarderingscriteria die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hanteert en de criteria die de International Association of Lighthouse Authorities (IALA) aanbeveelt voor beschrijving van historisch waardevolle vuurtorens. De volgende hoofdindeling wordt gehanteerd:
• Cultuurhistorische waarden
• Architectuurhistorische waarden
• Ensemblewaarden
• Toekomstwaarde

Op deze webpagina staan de beschrijvingen die nu compleet zijn. De pdf-bestanden kunnen worden geopend door op de onderstaande links te klikken. De komende tijd wordt het aantal beschrijvingen steeds verder uitgebreid. Op een gegeven moment zal ook een poging worden ondernomen om een maatlat te ontwikkelen waarmee een kwalitatieve beoordeling van alle objecten kan plaatsvinden. Het doel waarvoor de beoordeling wordt uitgevoerd bepaalt hoe wordt omgegaan met deze maatlat. Zo kunnen verschillende partijen gebruik maken van de informatie op deze website.
Reacties op de beschrijvingen die nu gereed zijn worden op prijs gesteld. U kunt reageren door een e-mail te sturen naar mij.

Verantwoording:
De historische informatie en de afbeeldingen in de op deze pagina opgenomen documenten zijn grotendeels afkomstig uit de volgende bronnen:
• Peter Kouwenhoven, 2010. Vuurtorens, lichtschepen en kapen. Nautisch erfgoed van Nederland.
• Het archief van wijlen Henk Huis, oud-bouwkundig ambtenaar bij het Loodswezen in Scheveningen.
• Het archief van Piet Nota, oud-vuurtorenwachter van het Westhoofd, Texel en de Brandaris.
• Collecties van foto’s en oude ansichtkaarten van leden van de Nederlandse Vuurtoren Vereniging.